Elden - Vad är bushcraft? #4

Först publicerat på: Elden - Vad är bushcraft? #4 - Bushcraft.Nu

Det är nästan så att elden blivit synonym med bushcraft. Att kunna starta sin egen eld, vare sig det handlar om kaffekokning eller för att hålla värme under natten så fortsätter elden att vara ett av våra viktigaste verktyg i naturen.

Elden i vår historia

Människan har levt tillsammans med elden i många hundratusen år vid det här laget, och vissa hävdar längre än så. Elden är även en central del av många kulturer och religioner. Här i Sverige har vi fortfarande högtider som kretsar kring eld och stora bål, som valborgsmässoafton. Precis som med nästan alla andra högtider vi firar i Sverige idag så har även Valborg anor tillbaka till förkristen tid.

Elden har även varit ett sätt att hedra våra avlidna genom att bränna kropparna på bål för att de ska kunna ta sig upp till anderiket och eftervärlden. Den sedvänjan kom troligtvis från våra indo-europeiska förfäder som kom ridande från stäppen genom Europa och upp till vår hörna av världen för ett antal tusen år sedan.

Elden har kort och gott varit en naturlig del av vår historia från våra första stapplande steg som människor till idag. Trots att vi idag lever i ett högteknologiskt samhälle som normalt inte värdesätter denna månghundratusenåriga kunskap så är det den vi faller tillbaka på när saker inte riktigt går som planerat. På grund av oroligheter i världen så förbereder sig tusentals svenskar på att kunna värma sig själva och sina familjer med just elden.

Att tända elden

För att få fyr på sin brasa, vare sig det är en mindre brasa för kafferasten eller en långbrasa för nattvärmen så måste man gå igenom vissa steg!

1. Eldtriangeln

För att så småningom kunna värma sig mot en mysig lägereld krävs det att man först skapar rätt förutsättningar för att det ska brinna! En eld behöver tre saker för att leva, utan en lagom mängd av varje del så kan det inte brinna.

Bränsle är det fysiska material som ska eldas upp och förbrännas. Olika material har olika egenskaper och brinner på helt olika sätt. Vissa brinner lugnt och jämnt, medan andra brinner snabbt och aggressivt. Olika material är även olika bra i olika steg av processen.

Värme är nästa del man måste tillsätta för att bränslet ska kunna börja brinna. Utan värme blir det ingen eld och ju lägre värme man kan tillföra bränslet desto mer lättantändligt bränsle måste man ha. Detta är viktigt att ha i åtanke när man väljer sitt tändredskap och tändmaterial eftersom vissa kombinationer helt enkelt inte fungerar.

Syret är sista delen som måste tillföras eldtriangeln för att man ska få sitt kaffe! Om man inte tillför något syre till elden så kvävs den, precis som alla andra levande organismer. På samma sätt kan man få elden att brinna varmare och mer intensivt om man tillför mer syre till elden. Det kan vara användbart precis i början av brasan för att få de större bitarna av bränslet att ta fyr.

2. Tändmaterial

De vanligaste typerna av tändmaterial man hittar i skogen är kåda, död ved och bark av olika slag.

Gran (och även tall) är väldigt vanligt i Sverige och lämpar sig väldigt bra för att tända på brasan. Gran brinner snabbt och intensivt och lämnar nästan ingen kol efter sig. Det gör att det passar väldigt bra för små korta brasor. Från gran och tall kan du även hitta den svenska skogens bästa tändmaterial: tjärved, fetved, kådved eller det engelska fatwood. Det är helt enkelt ett stycke trä som är mättat och impregnerat med kåda. Lite avskrap från en fetvedspinne och man har ett material man enkelt kan tända med modernt tändstål!

Björk är också ett av våra vanligaste träd i Sverige. Björk som eldstartare är mest känd för sin utmärkta näver, vilket är det yttersta lagret av barken. Nävern är lätt att dra av i större bitar som sedan antänds med modernt tändstål. Gnistorna från flinta och stål är tyvärr för kalla för att kunna få eld på björknävern. Man kan även använda grenar från björk. De ofta är torra invändigt på grund av att barken är så pass tät och vattenbeständig. Av pinnarna kan man sedan tälja fram fjäderstickor som man tänder med tändstickor eller tändare (eller modernt tändstål under rätt förutsättningar!).

Torkat gräs, kaveldun, mm. är även utmärkta att starta brasor med. Egentligen fungerar de flesta material som man kan “fluffa upp” ordentligt väldigt väl för att tända med enkla medel.

3. Elden tar sig!

När man väl lyckats få glöden eller en liten låga kommer det kritiska ögonblicket: att få elden att ta sig! Det är inte så lätt som det kan låta, speciellt inte under nuvarande årstid. Här gäller det att tillföra värme och syre så att elden kan gå över till nästa storlek av bränsle.

Vi har säkert alla varit med om att man fått fyr på björknävern och sett elden växa till sig. Bara för att slockna några ögonblick senare när nävern brunnit upp. Det var det tändmaterialet det!

Därför måste man väldigt försiktigt lägga på små torra grenar som brinner varmt, intensivt och snabbt. Medan de brinner lägger man på nästa storlek som brinner något långsammare, men mer stabilt. Dessa tänder i sin tur på den större veden som klarar hålla igång av sig själv.

Olika typer av eldar

Kaffeelden

När man ska laga kaffe ute i skogen vill man normalt tända en brasa som brinner relativt varmt och skönt. Både för att värma kalla kroppar och för att koka kaffe över! När man sedan ska lämna vill man kunna släcka snabbt och ta sig vidare.

Då passar det väldigt bra att elda med lite mer intensiva träslag som gran och tall, men även björk. När man sedan lämnar platsen finns det inga eller väldigt få kolbitar kvar som kan ställa till det. Det kan även vara bra att bygga en liten platå av stenar eller grova pinnar att elda på. På så vis gör man ännu mindre åverkan på marken undertill.

Matlagningselden

Ett smidigt sätt att kunna laga mat samtidigt som man värmer sig är att göra en tvådelad eldstad. I den ena delen har man en brasa som brinner och skapar kol. I den andra delen skrapar man över kol från den förra och använder detta att laga mat över. Det finns hur många olika sätt att göra detta på som helst, men ett av dem kallas för “nyckelhålselden”.

I den runda delen brinner brasan medan den smalare delen blir perfekt att laga mat över. Stenarna runt brasan blir till en ställning för pannor och kastruller och avsmalningen gör att glöden värmer ordentligt uppåt. Bäst ved för matlagning är de träslag som bildar mycket kol och brinner lugnt och jämnt!

Nattelden

Stockelden är en eld bestående av flera stora tjocka stockar som brinner länge, ofta över natten. Tanken med denna typ av eld är att den dels ska brinna länge. Den värmer även en raklång liggande person lika mycket över hela kroppen.

Stockelden är ett gammalt sätt för bl.a. samer att värma sig när man är ute och sköter renarna om vintrarna. Stockelden brukar göras av gran- eller tallstockar eftersom det är de träslag som är vanligast i de områdena.


Lyssna på intervjun med Mattias Norberg, författare till boken Konsten att Elda här nedan!

Fler artiklar om elden: Intervju med Mattias Norberg, Elda i låda med bushboxen, Fnöske: Att fatta eld

1 gillning

Mycket trevlig intervju / samtal med Mattias i podden.

1 gillning