Om kategorin Kunskap

Kunskap om sig själv, sina verktyg och sin omgivning är en av de viktigaste delarna av bushcraft och friluftsliv i allmänhet. Dela gärna med er av era egna kunskaper och fråga om det är något ni undrar över i denna kategorin!

Följande ämnen passar bra in i den här kategorin, men det är absolut ingen komplett lista. Är du osäker är det bara fråga!

  • Kunskap om växter och djur. Identifiering, beteendemönster, etc.

  • Lägerkunskap. Hur slår man läger på ett säkert och effektivt sätt? Vad ska man se upp för?

  • Hur passar kunskaper om bushcraft in i vardagslivet? Är det relevant nu i orostider?

  • Hur tar man hand om skadade? Lindrar huvudvärk? Hanterar en stukad fot?