Dessa villkor reglerar användningen av Internetforumet på < https://forum.bushcraft.nu>. För att använda forumet måste du godkänna dessa villkor med Bushcraft.nu, organisationen som driver forumet.

Organisationen kan erbjuda andra produkter och tjänster under olika villkor. Dessa villkor gäller endast för användning av forumet.

Hoppa till:

Viktiga villkor

Dessa villkor omfattar ett antal viktiga bestämmelser som påverkar dina rättigheter och skyldigheter, såsom ansvarsfriskrivningar i Ansvarsfriskrivning, begränsningar för organisationens ansvar gentemot dig i Ansvarsbegränsning, ditt avtal om att hålla företaget skadeslöst för följderna av ditt missbruk av forumet i Ditt ansvar, och ett avtal om skiljedom i tvister i Tvister.

Din tillåtelse att använda forumet

Med förbehåll för dessa villkor ger organisationen dig tillåtelse att använda forumet. Alla måste gå med på dessa villkor för att få använda forumet.

Villkor för användning av forumet

Din tillåtelse att använda forumet omfattas av följande villkor:

 1. Du måste vara minst tretton år gammal.

 2. Du får inte längre använda forumet om organisationen kontaktar dig direkt och har informera dig om att du inte får göra det.

 3. Du måste använda forumet i enlighet med [Acceptabel användning] (#heading–acceptable-use) och Innehållsstandarder.

Acceptabel användning

 1. Du får inte bryta mot lagen vid användande av forumet.

 2. Du får inte använda eller försöka använda en annans konto på forumet utan deras specifika tillstånd.

 3. Du får inte köpa, sälja eller på annat sätt handla med användarnamn eller andra unika identifierare på forumet.

 4. Du får inte skicka annonser, kedjebrev eller andra uppmaningar genom forumet eller använda forumet för att samla in adresser eller annan personlig information för kommersiella adresslistor eller databaser.

 5. Du får inte automatisera åtkomst till forumet, eller övervaka forumet, till exempel med en sökmotor, webbläsarprogram eller tillägg, eller något annat datorprogram som inte är en webbläsare. Du kan genomsöka forumet för att indexera det för en allmänt tillgänglig sökmotor, om du hanterar en.

 6. Du får inte använda forumet för att skicka e-post till distributionslistor, nyhetsgrupper eller alias för grupp-postkonton.

 7. Du får inte felaktigt antyda att du är ansluten till eller godkänd av organisationen.

 8. Du får inte hyperlänka till bilder eller annat innehåll som inte är hypertext i forumet på andra webbsidor.

 9. Du får inte ta bort några märkningar som visar äganderätt från material som du laddar ner från forumet.

 10. Du får inte visa någon del av forumet på andra webbplatser genom <iframe>.

 11. Du får inte inaktivera, undvika eller kringgå några säkerhets- eller åtkomstbegränsningar i forumet.

 12. Du får inte belasta infrastrukturen i forumet med en orimlig mängd förfrågningar, eller förfrågningar som är utformade för att lägga en orimlig belastning på informationssystem som ligger till grund för forumet.

 13. Du får inte utge dig för att vara någon annan person genom forumet.

 14. Du får inte uppmuntra eller hjälpa någon som bryter mot dessa villkor.

Innehållsstandarder

 1. Du får inte skicka innehåll till forumet som är olagligt, stötande eller på annat sätt skadligt för andra. Detta inkluderar innehåll som är trakasserande, olämpligt eller missbrukande.

 2. Du får inte skicka innehåll till forumet som bryter mot lagen, kränker någons immateriella rättigheter, kränker någons integritet eller bryter mot avtal du har med andra.

 3. Du får inte skicka innehåll till forumet som innehåller skadlig datakod, t.ex. datavirus eller spionprogram.

 4. Du får inte skicka innehåll till forumet som enbart är en platshållare, för att inneha en viss adress, användarnamn eller annan unik identifierare.

 5. Du får inte använda forumet för att avslöja information som du inte har rätt att avslöja, liksom andras konfidentiella eller personliga information.

Verkställande

Organisationen kan utreda och åtala brott mot dessa villkor till fullo i en rättslig omfattning. Företaget kan meddela och samarbeta med brottsbekämpande myndigheter för att åtala brott mot lagen och dessa villkor.

Organisationen förbehåller sig rätten att ändra, redigera och ta bort innehåll på forumet av endera anledning. Om du tror att någon har skickat innehåll till forumet i strid med dessa villkor, kontakta oss omedelbart.

Ditt konto

Du måste skapa och logga in på ett konto för att använda vissa funktioner i forumet.

För att skapa ett konto måste du ange lite information om dig själv. Om du skapar ett konto accepterar du att tillhandahålla minst en giltig e-postadress och att hålla den adressen uppdaterad. Du kan avsluta ditt konto när som helst genom att e-posta [email protected].

Du samtycker till att vara ansvarig för alla åtgärder som vidtas genom ditt konto, oavsett om de godkänts av dig eller inte, tills du antingen avslutar ditt konto eller meddelar organisationen att ditt konto har äventyrats. Du samtycker till att meddela organisationen omedelbart om du misstänker att ditt konto har äventyrats. Du samtycker till att välja ett säkert lösenord för ditt konto och hålla det hemligt.

Organisationen kan begränsa, stänga av eller avsluta ditt konto på forumet i enlighet med dess policy för hantering av upphovsrättsrelaterade borttagningsförfrågningar, eller om organisationen rimligen anser att du har brutit någon regel i dessa villkor.

Ditt innehåll

Ingenting i dessa villkor ger organisationen äganderätt till immateriell egendom som du delar med forumet, till exempel din kontoinformation, inlägg eller annat innehåll som du skickar till forumet. Ingenting i dessa villkor ger dig heller äganderätt till organisationens immateriella rättigheter.

Mellan dig och företaget förblir du ensam ansvarig för innehåll du skickar till forumet. Du samtycker till att inte felaktigt antyda att innehåll som du skickar till forumet sponsras eller godkänts av organisationen. Dessa villkor ålägger inte organisationen att lagra, underhålla eller tillhandahålla kopior av innehållet du skickar in och att ändra det enligt dessa villkor.

Innehåll som du skickar till forumet tillhör dig och du bestämmer vilken tillåtelse du vill ge andra för det. Men åtminstone samtycker du att organisationen tillhandahålla innehåll som du skickar till forumet för att delas med andra användare av forumet. Det speciella samtycket gör det även möjligt för organisationen att kopiera, publicera och analysera innehåll du skickar till forumet.

När innehåll du skickat tas bort från forumet, vare sig av dig eller av organisationen, upphör organisationens medgivande när den sista kopian försvinner från organisationen säkerhetskopior, cachar eller andra system. Andra medgivanden som du givit när du medger externa funktioner, till exempel Creative Commons, kan fortsätta gälla efter att ditt innehåll har tagits bort. Dessa medgivanden kan ge andra, eller själva organisationen, rätten att dela ditt innehåll igenom forumet igen.

Andra som får ta del av innehåll som du skickar till forumet kan bryta mot villkoren som du medgivit för ditt innehåll. Du samtycker till att organisationen inte kommer att vara ansvarigt gentemot dig för dessa överträdelser eller deras konsekvenser.

Ditt ansvar

Du samtycker till att ersätta organisationen från lagliga anspråk från andra relaterade till ditt brott mot dessa villkor, eller brott mot dessa villkor av andra som använder ditt konto på forumet. Både du och organisationen är överens om att meddela den andra sidan om eventuella juridiska fordringar som du kan behöva ersätta organisationen för så snart som möjligt. Om organisationen inte underrättar dig om ett juridiskt krav omedelbart, kommer du inte att behöva ersätta organisationen för skador som du kunde ha försvarat eller mildrat genom snabb upplysning. Du samtycker till att låta organisationen ta del av utredning, försvar och avveckling av juridiska fordringar som du skulle behöva ersätta organisationen för och att samarbeta genom att genomföra dessa ansträngningar. Organisationen samtycker till att inte acceptera någon lösning som medger att felet är ditt eller ålägger dig skyldigheter utan ditt medgivande.

Ansvarsfriskrivning

Du accepterar all risk med att använda forumet och för innehållet på forumet. Såvitt lagen tillåter tillhandahåller organisationen och dess leverantörer forumet som det är, utan någon garanti överhuvudtaget.

Forumet kan hyperlänka till och integrera forum och tjänster som drivs av andra. Organisationen ger inga garantier för tjänster som drivs av andra, eller innehåll de kan tillhandahålla. Användning av tjänster som drivs av andra kan regleras av andra villkor mellan dig och den som hanterar tjänsten.

Ansvarsbegränsning

Varken organisationen eller dess leverantörer är ansvariga gentemot dig för avtalsbrott vilka personalen inte rimligen kunde ha förutsett när du gick med på dessa villkor.

Såvitt lagen tillåter kommer det totala ansvaret gentemot dig för fordringar av något slag som är relaterat till forumet eller innehållet på forumet att begränsas till 500 kr.

Återkoppling

Organisationen välkomnar din feedback och förslag till forumet. Se avsnittet Kontakt nedan för hur du kommer i kontakt med oss.

Du samtycker till att organisationen kommer att vara fritt att agera på feedback och förslag du lämnar, och att organisationen inte kommer att behöva meddela dig om att din feedback användes, få ditt tillstånd att använda det eller betala dig för den. Du samtycker till att inte skicka feedback eller förslag som du tror kan vara konfidentiella eller äganderättsliga, för dig eller andra.

Uppsägning

Antingen du eller organisationen kan när som helst avsluta avtalet som skrivs ut i dessa villkor. När vårt avtal upphör upphör din tillåtelse att använda forumet.

Följande bestämmelser fortsätter efter avslut av vårt avtal: Ditt innehåll, Återkoppling, Ditt ansvar, Ansvarsfriskrivning, Ansvarsbegränsning och Allmänna villkor.

Tvister

governing_law kommer att styra alla tvister relaterade till dessa villkor eller din användning av forumet.

Du och organisationen samtycker till att begära förelägganden relaterade till dessa villkor endast i statliga eller federala domstol i city_for_disputes. Varken du eller företaget kommer att invända mot jurisdiktion, forum eller plats i domstolarna.

Annat än att begära ett föreläggande eller för anspråk enligt lagen för datorbedrägeri och missbruk, kommer du och organisationen att lösa eventuella tvister genom bindande svensk skiljedom. Skiljedom kommer att följa svenska kommersiella skiljedomsregler och kompletterande förfaranden för konsumentrelaterade tvister. Skiljedom kommer att ske i city_for_disputes. Du kommer att lösa alla tvister som en individ och inte som en del av en grupphandling eller ett annat representativt förfarande, vare sig som klagande eller grupptalan. Ingen skiljedomare kommer att konsolidera någon tvist med någon annan skiljedom utan organisationens tillstånd.

Alla skiljedomar kan innehålla kostnader för skiljedom, rimliga advokatavgifter och rimliga kostnader för vittnen. Du och organisationen kan delta i skiljedomar i valfri domstol med behörighet.

Allmänna villkor

Om en bestämmelse av dessa villkor inte kan verkställas som skriven, men kan ändras för att göra den verkställbar, bör den bestämmelsen ändras till den minsta utsträckning som krävs för att göra den verkställbar. Annars bör denna bestämmelse tas bort.

Du får inte tilldela någon annan ditt avtal med organisationen . Organisationen kan däremot tilldela ditt avtal till alla dotterbolag i organisationen , alla andra organisationen som får kontroll över organisationen eller någon annan organisation som köper tillgångar i organisationen relaterat till forumet. Alla försök av tilldelning av dessa villkor till annan har ingen rättslig effekt.

Varken utövandet av någon rättighet enligt detta avtal eller upphävelse från brott mot detta avtal upphäver någon annan överträdelse av detta avtal.

Dessa villkor innehåller alla avtalsvillkor mellan dig och organisationen gällande användning av forumet. Dessa villkor ersätter helt andra avtal om din användning av forumet, skriftligt eller muntligt.

Kontakt

Du kan meddela organisationen enligt dessa villkor och skicka frågor till organisationen på [email protected].

Organisationen kan meddela dig enligt dessa villkor med hjälp av den e-postadress du anger för ditt konto på forumet eller genom att skicka ett meddelande till startsida för forumet eller genom din kontosida.

Ändringar

Organisationen uppdaterade senast dessa villkor den 25 januari 2020 och kan uppdatera dessa villkor igen. Företaget kommer att publicera alla uppdateringar till forumet. För uppdateringar som innehåller väsentliga förändringar samtycker företaget till att skicka e-post till dig om du har skapat ett konto och angett en giltig e-postadress. Företaget kan också meddela uppdateringar med särskilda meddelanden eller varningar på forumet.

När du får ett meddelande om en uppdatering av dessa villkor måste du godkänna de nya villkoren för att fortsätta använda forumet.