Markdown & HTML för inläggsformatering

Discourse stödjer både HTML och Markdown i sina inlägg, vilket innebär att du kan utforma ditt inlägg nästan hur du vill med rätt kunskap och lite pillande!

Jag fyller på denna listan efterhand!

Rubriker
<h1> Din rubrik här</h1>

I HTML skapar du en rubrik genom att skriva ex.vis <h1>. Du kan byta ut 1 mot vilket nummer som helst mellan 1-6 där 1 är den största rubriken och 6 är den minsta.

Radbrytning
<br>

Om du behöver en extra radbrytning kan du använda koden ovan. Den behöver ingen avslutningstag.

Tabell i html
<table>
Första raden:
<tr>
<th>Kolumn 1</th>
<th>Kolumn 2</th>
<th>Kolumn 3</th>
<th>Kolumn 4</th>
</tr>
Andra raden:
<tr>
<th>Kolumn 1</th>
<th>Kolumn 2</th>
<th>Kolumn 3</th>
<th>Kolumn 4</th>
</tr>
</table>

Ser ut såhär:

Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4
Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4
Centrering av text, rubrik eller annat
<div align="center">
<h1>Centrerad H1 rubrik</h1>
</div>

Centrerad H1 rubrik